Cloud Studio

• Địa chỉ: 72 Lê Mạnh Trinh, Sơn Trà, Đà Nẵng

• Số điện thoại: 0914481880

• Email: cloudstudio2012@gmail.com

• Website: http://www.cloudgroup.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://cloudstudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/Cloudstudio2012